vývoj software2016 Dům seniórů

Program pro evidenci programu, jídelníčku a dalších informací, které se jsou následně zobrazovány na informačních televizních panelech

1997 - 2003 Vojenská zdravotní pojišťovna

Programy pro analýzu a vytěžování dat (MS Access a MS SQL server), dále ale především program pro on-line pořizování dat z poboček do centrální databáze o kapitačních platbách praktickým lékařům a gynekologům. Jedná se o internetovou aplikaci s použitím VB skript a on-line napojení na MS SQL server a on-line replikace dat Informix > MS SQL server.
Dále program pro tisk sestav správních řízení. Jedná se o aplikaci, která z dat v prostředí informix generuje dle požadavků informixové aplikace třetí strany tiskové sestavy v MS Word dle předdefinovaných šablon. Program funguje jako rezidentní tisková fronta, do které se při vygenerování požadavku z dat v databázi Informix a tiskové šablony v MS Word sestaví dokument připravený k tisku. Součástí je také tisk obálek s doručenkou a tiskové sestavy poštovní knihy pro předání doporučených dopisů České poště.

2002 - součastnost Autoprogress Markmiller APM Automotive s.r.o.

APMCat - elektronický katalog náhradních dílů
Zatím nejrozsáhlejší projekt aplikačního software. Software nejlépe charakterizuje citace z www stránek zákazníka (www.apm.cz), na kterých svůj produkt propagují.
Výběr a vyhledávání dílů vozidel bývá nejsložitější činností v celém systému distribuce zboží. APM Automotive věnuje tomuto problému trvalou pozornost a nabízí všem svým zákazníkům elektronický vyhledávací katalog jednotlivých výrobců, vlastní elektronický vyhledávací a objednací systém APM Cat. Prostřednictvím katalogu APM Cat lze vyhledávat jednotlivé díly vozidel jednak podle zadání značky a ostatních parametrů vozidla, podle motorů vozidel, podle KBA čísel a v neposlední řadě samozřejmě podle čísel dílů. Tento katalog samozřejmě také umožňuje nejrůznější křížové vyhledávání, přehled použitelnosti konkrétního dílu na jednotlivé modely vozidel atd. V současné době je již nepostradatelným pomocníkem každého obchodníka, ale i většiny mechaniků. Tyto katalogy jsou zdarma poskytovány všem registrovaným zákazníkům firmy APM Automotive. Samotný program má v současnosti přes 2500 instalací u zákazníků nejširšího spektra (od obchodníků s náhradními díly po nejmenší autoservisy). Program prezentuje cca 250 000 karet zboží s fotografiemi a vazbami na automobily a jejich určení. Vazební tabulky obsahují miliony záznamů. Přesto je rychlost i na velmi starých počítačích velmi uspokojivá. Program má vlastní vyvinutou databázi, která umožňuje funkčnost programu bez nutnosti instalovat databázový engine a složitě jej registrovat v různorodých systémech. To také umožnilo data kryptovat a tak chránit to, co zákazník na programu považuje za nejcennější a to jsou jeho data. Pro provoz systému dostal zákazník několik dalších programů umožňujícímu správu a aktualizaci dat, denní aktualizaci skladových zásob a ceníků, generování nových verzí a v neposlední řadě zpracování objednávek generovaných programem. Na přání zákazníka byla do programu zabudovaná ochrana proti nelegálnímu kopírování a zastarání verze řešená vazbou na konkrétní hardware a nutností provádět aktivaci.

Celý systém zákazník primárně používá jako pseudo on-line shop.

Pojištěnci - plátci

Program slouží k zobrazení seznamu plátců pojistného za daného pojištěnce s historií změn a pojistnými intervaly. Pro větší přehlednost kontinuity registrace pojistného vztahu jsou pojistné intervaly zobrazeny také jako úsečky pod časovou osou. Úsečky zobrazují každý pojistný vztah s přesností na měsíce a je proto možné překrývání o jeden měsíc v případě změny v průběhu měsíce. Každý takový případ je potřeba detailně prohlédnout v registru historie pojistného vztahu s konkrétními datumy.

Plátci - počty poj.

Program slouží k zobrazení grafu počtu pojištěnců registrovaných jednotlivými plátci v jednotlivých měsících. Graf má především zobrazit trend v počtu registrovaných pojištěnců.

2002 - Chodské vodárny a kanalizace a.s.

Program pro tvorbu smluv se zákazníky dle nového zákona. Program je vytvořen v prostředí MS Access a SQL serveru jako klient server aplikace. Pro tisk je využito integrace s šablonami MS Word.

1997 - 1998 Program pro evidenci kauz adv. kanceláře

Vývoj evidenčního software pro zavedenou advokátní kancelář. Program je používán pro sledování úkonů na jednotlivých kauzách a jejich následné účtování klientům. Program je vytvořen v prostředí MS Access.

1994 - 1997 Česká národní zdravotní pojišťovna

Vývoj analytických nástrojů pro centrálu pojišťovny v letech 1994-96. Návrh datového modelu pro evidenci zdravotní péče implementovaného následně provozovatelem systému (PVT) v prostředí Informix. Vývoj on-line replikace dat z prostředí Informix do MS SQL serveru pro další analytické vytěžování.

1999 Integrace účetních programů a on-line bankovnictví

Pro několik zákazníků jsme realizovali převaděče datových formátů mezi jejich (většinou zahraničními) účetními programy a programy pro on-line bankovnictví českých bank. Zakázky byly většinou vyvolány potřebou mít vstup pro automatizaci bankovních operací a neúnosnou cenou za realizaci vhodných výstupů u zahraničních softwarů. Jako největší zakázku v tomto segmentu uvádíme integraci programu IPB Homebanking a německého účetního software pro OTM Nábytek s.r.o.

1994 České prostředí pro MS DOS

Balíčkový program pro volný prodej napsaný v roce 1994. Program zajišťoval české prostředí pro obrazovku, klávesnici a tiskárnu pro DOSové programy v kódování LATIN2 a Kameničtí. Program byl napsán jako rezident v programovacím jazyku Assembler. Vzhledem k tomu, že se stále ještě používá u mnoha našich zákazníků používajících starší PC, Programy a tiskárny a také k tomu, že je tato problematika již téměř bez podpory, nabízíme jej zde k volnému stažení. Pro informaci si přečtěte soubor .txt a po stažení instalujte vhodné moduly.