Zakázkový vývoj softwareVytvoříme pro Vás software od drobných maker pro Word a Excel po rozsáhlé databázové programy a integrace heterogenních prostředí na platformě Microsoft .NET.

Vyvíjíme v prostředích Microsoft Visual Studio .NET, MS Access, MS SQL. Databázové aplikace mohou mít jako základ případně databáze Oracle, Informix, MySQL, FireBird. Pro www aplikace aplikace volíme vhodné prostředí podle rozsahu a použití od čistě HTML aplikací až po integraci ASP, JAVY, XML, .NET

Naše nejčastější zakázky jsou software pro statistické vytěžování dat nad velkými databázemi. Největší naše projekty v současnosti obsahují tabulky s několika desítkami milionů záznamů.


Popisy a ukázky z nejzajímavějších projektů jsou uvedeny v referencích.

Pro databázové projekty používáme především vlastní vyvinutou technologii prohlížení dat charakteru master-detail a rozšířeného filtrování. Tato léty prověřená technologie zajišťuje uživateli velmi jednoduchou orientaci v datech a vyhledávání konkrétních záznamů a zobrazování logických vazeb záznamů. Díky dlouhodobé zkušenosti se zpracováním velkých objemů dat mají naše aplikace velmi krátkou dobu odezvy. I v tabulkách o desítkách milionů záznamů dosahujeme vteřinových časů při vyhledávání a filtrování.

Při vývoji všech programů dbáme důsledně na to, aby se nemusela používat myš pro běžné ovládání a aby se uživatel trvale orientoval, kde v aplikaci se pohybuje. To minimalizuje časy při práci a zaškolení.

Níže ukázky z několika aplikací:


Aplikace PDF import pro skenování účetních dokladů a jejich integraci do s aplikací BYZNYS VR. Aplikace je v několika modifikacích u více zákazníků.


Aplikace sklad elektronických součástek


Aplikace ceníky


Aplikace evidence celních řízení


web www.dskdyne.cz

DS Kdyně

webshop webcat.apm.cz

APM

Aplikace generování jednotných podpisů email zpráv pro MS Outlook